360° Due Diligence

Som Danmarks førende administrations- og asset management virksomhed kan Newsec Datea A/S tilbyde en unik rådgivning i forbindelse med køb af erhvervs- og boligejendomme i alle størrelser. 

Med en mangeårig og omfattende faglig og praktisk erfaring inden for fast ejendom som stærkt fundament kan Newsec Datea garantere et fyldestgørende og retvisende grundlag for din beslutning om køb af en ejendom og et solidt afsæt for den efterfølgende administration og drift samt tekniske og kommercielle optimering af ejendommen. Med Newsec Datea får du en kompetent rådgivning, som tager hensyn til både ejendommens nuværende forhold og ejendommens fremtid.

Newsec Datea dækker hele værdikæden inden for fast ejendom og kan derfor gennemføre due diligence på en tids- og omkostningseffektiv måde med fokus på den samlede betydning af de juridiske, tekniske og kommercielle forhold for dig. Med Newsec Datea behøver du ikke selv bruge tid og ressourcer på at samle og koordinere de forskellige faggrupper og deres input, og du risikerer ikke uklare ansvarsområder og manglende helhedstænkning.  

Udførelsen af Due Diligence vil være forankret hos én ansvarlig person hos Newsec Datea, så du har ét point of contact. Den ansvarlige person vil være en af Newsec Dateas egne advokater, som vil stå for koordineringen med de forskellige faggrupper, mens den interne arbejdsfordeling i Newsec Datea vil være, at vores juridiske afdeling og administrationsafdeling gennemgår de juridiske forhold, vores projektafdeling og driftsafdeling undersøger de tekniske og driftsmæssige forhold, og vores markeds- og udlejningsafdeling vurderer de kommercielle forhold. Med Newsec Datea har du altid en nem adgang til oplysninger og professionel sparring om ejendommens forhold og aftalens vilkår og risici.

Ud over bistand i forbindelse med klarlægning af ejendommens forhold til brug for din beslutning om køb af ejendommen kan Newsec Datea også tilbyde at bistå dig i forbindelse med selve købskontraktens indgåelse, forhandling og berigtigelse, så det sikres, at alle forhold fra due diligence-processen medtages i købsprocessen, og at negative eller belastende forhold anvendes til forhandling af de bedst mulige økonomiske og risikomæssige vilkår. Med Newsec Datea får du det bedst mulige grundlag for en god handel.

Såfremt du måtte ønske at sammensætte dit eget hold af rådgivere i forbindelse med en due diligence og køb af en ejendom, kan Newsec Datea også tilbyde at yde den samme højt kvalificerede bistand inden for begrænsede due diligence områder, såsom jura, teknik og drift samt kommercielle forhold, ligesom Newsec Datea også kan tilbyde at bistå med kontraktens forhandling, indgåelse og berigtigelse. 

Vil du vide mere

Er din ejendom en ældre og veldrevet boligudlejningsejendom, hvor de helt grundlæggende ydelser efterspørges som huslejeopkrævning, varme- og driftsregnskab?

Er det en erhvervsudlejningsejendom med ledige lejemål eller et projektbyggeri? Newsec Datea har kompetencerne til at tilbyde den unikke løsning til en hvilken som helst type ejendom.

Lad os tage en dialog, så vi kan afdække mulighederne og sikre en kontinuerlig udvikling for din ejendom og skabe værdi for dig som kunde.

Niklas Kejlskov, Juridisk chef
45 26 09 46 eller nik@newsec.dk

 

Close

Log ind på datea.dk

Velkommen til Log ind på datea.dk. Nedenfor finder du de digitale værktøjer, der henvender sig til henholdsvis vores investorkunde, foreningskunde, butiklejere i shoppingcentre og vores datarum.

Gå til:

FORENINGSKUNDER
INVESTORKUNDER
BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE
DATARUM

 

FORENINGSKUNDER


Foreningshjemmeside
I kan som forening få en flot og brugervenlig hjemmeside, som alle beboere i foreningen har adgang hertil. Hjemmesiden indeholder; opslagstavle, kontakter, dokumentarkiv og billeder

Netejendom
Den direkte adgang til foreningens data. Din genvej til administrationen 24x7 når det passer dig: Her kan ses alle fakturaer, beboerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter

Og godkende fakturaer vedr. foreningen via mobilen.

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt salgsansvarlig Jacob Linvald på e-mail: jal@newsec.dk eller på telefon 45 26 05 02

 

INVESTORKUNDER


InvestorWeb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7.
Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

D-Nøglen
Et online værktøj for investorer, der giver overblik over ejendomsdata. 

Skadesportalen
Her er det muligt at anmelde skader på din butik/butikker samt følge behandlingen af igangværende skader.

StatusLog
Her kan oprettes sager inden for udlejning, teknik og administration på en ejendom.

AMA/Dialog
Asset Management Analyse - ejendomsdata som fx økonomien, nøgletal, lejere, tomgang o.lign. 

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt regnskabschef Lars Riise på e-mail lri@newsec.dk eller på telefon 45 26 09 06

 

BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE


Omsætningstal
Her kan du som butikslejer indberette omsætning og antal ekspeditioner.

 

DATArum


Intranet
Direkte adgang for Newsec Datea-medarbejdere

Ejendomweb
Direkte adgang til ejendommens data og fakturagodkendelse for viceværter.

Due Diligence
Et site til brug for due diligence analyse i forbindelse med salg af ejendomme. 

Datarum
Et site til brug for datarum i forbindelse med køb af ejendomme

Opweb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7. Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

 

Close