Fra lækre frøer til lækre lokaler

Galle & Jessens gamle chokoladefabrik er omdannet til attraktive kontorlokaler for en række virksomheder. Newsec Dateas projektafdeling har stået for at opgradere og indrette ejendommen til et moderne flerbrugerhus.

Galle & Jessen var engang kendt for at lave lækre chokoladefrøer på sin fabrik ved Vibenshus Runddel, hvor frøerne også hoppede i neon på skorstenen. Frøerne er for længst forsvundet, og nu er de gamle fabrikslokaler i København forvandlet til lækre kontorlokaler, der tiltrækker virksomheder inden for blandt andet IT og digital rådgivning.

Vibenshuset er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at vende tomgang til fremgang ved at opgradere kontorlokaler og skræddersy lejemålene til de enkelte lejeres behov.

Fra domicil til flerbrugerhus
Frem til 2011 husede den tidligere chokoladefabrik IBMs danske domicil. Da IT-giganten flyttede ud, viste de sig svært at udleje de over 23.000 kvadratmeter kontorlokaler igen. Ejeren Topdanmark besluttede sig for at gå nye veje og omdanne domicilejendommen til et attraktivt flerbrugerhus ved hjælp af en gennemgribende modernisering, ny indretning og nye faciliteter. 

Topdanmark tog kontakt til Newsec Dateas projektafdeling, som udarbejdede et oplæg til, hvordan ejendommen kunne opdeles og indrettes til det nye formål. På den baggrund kunne de første virksomheder i sommeren 2013 flytte ind i den renoverede bygning, og siden er stadigt flere lejere kommet til. I sommeren 2017 var over 75 procent af Vibenshuset udlejet, og der var lejetilbud på den resterende del.

Lejerne stiller større krav
Newsec Datea har stået for den samlede indretning og design af husets fællesarealer – herunder reception, kantine, kaffebar og lounge – og for tilpasning og indretning af de enkelte lejemål i takt med, at nye lejere er flyttet ind. Arbejdet er gennemført i tæt samspil med både ejer, lejere og entreprenører.

”Virksomheder stiller større krav til kontorlokaler i dag end tidligere. Det betyder meget for lejerne, at faciliteterne er attraktive, og at indretning og miljø kan skræddersys i forhold til virksomhedens behov,” siger projektleder Ivan Kristensen, som har stået i spidsen for projektet i Newsec Datea.

Stor erfaring med bygherrerådgivning
Newsec Datea har stor ekspertise i at rådgive og gennemføre projekter for ejendomsejere, hvor man samtidig fungerer som sparringspartner for lejerne og indarbejder deres ideer og ønsker til lejemålet. På den måde sikrer Newsec Datea, at løsningerne skaber værdi for begge parter. 

”Vi er vant til rollen som bygherrerådgiver, og kan nytænke en ejendom, så den fungerer bedre, mens vi samtidig har fokus på omkostninger og den langsigtede værdi for ejerne. Vi er også vant til at spille med på lejernes ideer og komme med kreative løsningsforslag til dem,” siger Ivan Kristensen, der netop er i gang med at udarbejde indretningsforslag til yderligere to lejere i Vibenshuset.

1

Vibenshuset

 

23.000

M2

2

Det siger ejeren

”Vi fik et bedre produkt ved at renovere end ved bare at sælge kvadratmeterne, som de var.”

Søren Kempf Holm, adm. direktør, Topdanmark, i Børsen.

3

Det siger ejeren

”Det er vigtigt for os, at arbejdsstedet er attraktivt, så vi kan tiltrække og fastholde medarbejdere.”

Kenneth Kryger Gram, adm. direktør og medejer af Abakion, i magasinet NINEtoFIVE.

Close

Log ind på datea.dk

Velkommen til Log ind på datea.dk. Nedenfor finder du de digitale værktøjer, der henvender sig til henholdsvis vores investorkunde, foreningskunde, butiklejere i shoppingcentre og vores datarum.

 

Gå til:

FORENINGSKUNDER
INVESTORKUNDER
BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE
DATARUM

 

FORENINGSKUNDER


Foreningshjemmeside
I kan som forening få en flot og brugervenlig hjemmeside, som alle beboere i foreningen har adgang hertil. Hjemmesiden indeholder; opslagstavle, kalenderfunktion, kontakter, dokumentarkiv og billeder

Netejendom
Den direkte adgang til foreningens data. Din genvej til administrationen 24x7 når det passer dig: Her kan ses alle fakturaer, beboerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter

Og godkende fakturaer vedr. foreningen via mobilen.

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt salgsansvarlig Jacob Linvald på e-mail: jal@newsec.dk eller på telefon 45 26 05 02

 

INVESTORKUNDER


InvestorWeb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7.
Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

D-Nøglen
Et online værktøj for investorer, der giver overblik over ejendomsdata. 

Skadesportalen
Her er det muligt at anmelde skader på din butik/butikker samt følge behandlingen af igangværende skader.

StatusLog
Her kan oprettes sager inden for udlejning, teknik og administration på en ejendom.

AMA/Dialog
Asset Management Analyse - ejendomsdata som fx økonomien, nøgletal, lejere, tomgang o.lign. 

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt regnskabschef Ruben Carpens på e-mail rca@newsec.dk eller på telefon 45 26 05 27

 

BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE


Omsætningstal
Her kan du som butikslejer indberette omsætning og antal ekspeditioner

Vil du vide mere, kan Tanja Sonne kontaktes på telefon 45 26 02 11 eller på e-mail: tas@newsec.dk

 

DATArum


Intranet
Direkte adgang for Newsec Datea-medarbejdere

Ejendomweb
Direkte adgang til ejendommens data og fakturagodkendelse for viceværter.

Due Diligence
Et site til brug for due diligence analyse i forbindelse med salg af ejendomme. 

Datarum
Et site til brug for datarum i forbindelse med køb af ejendomme

Opweb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7. Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

 

Close