Asset Management og administration

Newsec Datea - vi ser værdien i din ejendom

Asset Management i Newsec Datea
Vi er i stand til at håndtere hele investeringsprocessen fra start til slut for vores kunder. Vi tager os af alt fra research, risikoanalyser og strategisk porteføljestyring til aktiv Asset Management, udlejning og ejendomsadministration. Vi fokuserer på at optimere værdien af vores kunders ejendomme i investeringsøjemed, således at porteføljen giver det højst mulige afkast.

I samarbejde med vores kunder udarbejder vi porteføljestrategier. Dem baserer vi på risikoanalyser fra en top-down tilgang og med input fra vores eget analyseteam. Vores Asset Management benytter en bottom-up tilgang, der sikrer de bedste strategiske muligheder for vore kunders ejendomme.

Det er vores mål at etablere den platform, der giver vores kunder de bedste muligheder for at forbedre værdien af deres ejendomme og få det bedst mulige afkast. Dette kan vi gøre ved at reducere omkostningerne mest muligt og ved at identificere de bedste og mest stabile muligheder for afkast, samtidig med at vi reducerer forpligtelser og ricisi.

Asset Management funktionen
Ejendomme bliver udsat for slid og ælde, og de har en tendens til forfald efter en årrække. Det er ofte en ganske kompliceret proces at købe og sælge. Derfor har vores Asset Management team specialiseret sig i specifikke segmenter eller driftsområder.

En meget betydelig rolle for vores Asset Manager består i markedsanalyse, data analyse og forecast af indtjeningsmuligheder. Lejemål og lejeaftaler skal udfærdiges på en måde, der tiltrækker lejere, giver fleksibilitet, reducerer tomgangsperioder og begrænser risikoen for forpligtigelser. Ressourcerne skal fordeles strategisk.

Analyseteamet
Teamet analyserer markedsudviklingen og porteføljer for vores kunder. Markedsudvikling består af følgende elementer:

  • Makroøkonomi
  • Investeringsmarked, inklusive de største transaktioner
  • Udlejningsmarked, inklusive de største udlejninger
  • Særlige markedstendenser

Et af analyseteamets vigtigste ansvarsområder er at etablere og vedligeholde et centralt register over historiske og fremtidige markedsresultater og -afkast samt omkostningsanalyser. Teamet er i stand til at analysere prognoser for:

  • Bestemte ejendomme
  • Særlige ejendoms- og lejertyper
  • Sektorer eller segmenter

Resultater og prognoser for specifikke sektorer, lokale markeder og enkeltstående ejendomme kan hjælpe vores kunder med at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger.

Rollen
I Asset Management er det vigtigt i samarbejdet med kunden at være afklaret omkring forventningerne til Asset Manageren. Derfor skal rollen udvikles i samarbejde med ejendomsejerens organisation.

Her er skitseret to tilgange til Asset Manager rollen, der beskriver den komplette Asset Management løsning og en supportløsning.

Asset Management

1

Mere end

600
Ejendomme servicerer og drifter vi årligt.
2

Møder

Årligt deltager vi i mere end 1000 generalforsamlinger og budgetmøder.

3

Projekter

1000
Opgaver vedr. vedligeholdelse gennemfører vi årligt.

Ejendomsadministration

Administration 
God ejendomsadministration bygger på forståelse af kundens forretning og ejendomme. Og en god dialog med lejerne. Samtidig er stor datadisciplin et nødvendigt særkende, som også  rapporteringen i dagligdagen bygger på. Med det fundament er der ingen grænser for, hvad vi kan tilbyde, uanset om det drejer sig om administration af bolig- og erhvervsejendomme, ejendomsselskaber eller ejendomme med nødlidende finansiering.

Newsec Datea har styrken til at opfylde kundernes behov.

Management & Udlejning 
Vi får lejemålene til at leve. Og det uanset om vi taler kontor-, bolig- eller butikslejemål. Vi tænker langsigtet og kreativt, hvilket vi forbinder med muligheder i stedet for begrænsninger, når vi taler erhvervs- og boligudlejning samt administration, drift og management af shoppingcentre.

Vi er i højere grad end traditionelle mæglere gearet til større og mere komplekse opgaver med mange enheder, herunder også projektudlejning.

Økonomi 
Tal er langt mere end et regnskab. Vi gør ejendomsdata til brugbar viden og skaber det fulde økonomiske overblik for din ejendom eller portefølje. Vores ejendomsdata indebærer alle former for rapportering, analyse eller beregning af nøgletal m.m.

Helt traditionelt sørger vi naturligvis for udarbejdelse af materiale med fuld dokumentation til din revisor i forbindelse med årsafslutning. Vi hjælper gerne med årsrapporter, selvangivelser og udarbejder budgetter og estimater baseret på dine forventninger til fremtiden.

Brug os online via InvestorWeb eller D-nøglen.

Drift og teknisk bistand 
En ejendom er mere end mursten. Det er også teknisk drift og vedligeholdelse. Drift og vedligeholdelse indebærer tilstandsvurdering, vedligeholdelsesplaner, byggestyring og økonomiopfølgning til renholdelse og pasning af inde- og udearealer. Andre gange kan der være brug for projektstyrring, hvor vores faglige og kompetente medarbejdere med arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, tekniske tegnere og projektledere tager over.

Vi kan også identificere den helt rigtige bæredygtige energiløsning, der passer præcis til din ejendom. 

Værdiskabende juridisk rådgivning

Hos Newsec Datea vil du opleve den juridiske afdeling som en aktiv medspiller til at skabe værdi for dig som kunde. Uanset om det er udvikling, optimering, udlejning eller administration af fast ejendom kan vores juridiske afdeling give dig en kompetent sparring. Vi kan hjælpe med at sikre dig de mest optimale vilkår til at opnå den bedste forretning af din investering samt minimere eventuelle risici. 

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning i Newsec Datea har kommercielt fokus på udvikling og optimering af kundernes ejendomme og arealer, herunder totaløkonomisk og teknisk vurdering af mulighedsstudier. 

Vi tilbyder rådgivning i de tidlige faser omkring eksisterende ejendomme og nybyggerier i samarbejde med vores administration af investeringsejendomme, som tilvejebringer kvalificeret beslutningsoplæg for dig som bygherre.

Vores force som bygherrerådgiver er vores tætte samarbejde med Newsec Dateas øvrige afdelinger. Vi analyserer, programmerer, og leder processer i forhold til udvikling, konvertering og renovering af ejendommene inden for de tekniske, økonomiske og tidsmæssige rammer. 

Vores mission er at levere en strategisk og værdiskabende bygherrerådgivning i tæt samarbejde med Asset Management i Newsec Datea, således at vores rådgivning og udvikling af ejendommen også kan mærkes på driften og afkastet af jeres investering.

Lad os tage en dialog og vende udfordringerne til et spændende projekt.

Case: Fra lækre frøer til lækre lokaler

Galle & Jessen var engang kendt for at lave lækre chokoladefrøer på sin fabrik ved Vibenshus Runddel, hvor frøerne også hoppede i neon på skorstenen. Frøerne er for længst forsvundet, og nu er de gamle fabrikslokaler i København forvandlet til lækre kontorlokaler, der tiltrækker virksomheder inden for blandt andet IT og digital rådgivning.

Newsec Dateas projektafdeling har stået for at opgradere og indrette ejendommen til et moderne flerbrugerhus.

Drift & Vedligehold

Vi passer på din ejendom, som var den vores egen.

Newsec Datea har stor erfaring og ekspertise inden for drift af ejendomme, vedligeholdelse samt energi- og indeklimaløsninger. 

Vi kan levere alle typer af serviceydelser til din ejendom og sikre, at den daglige drift fungerer optimalt. Vores ejendomsmestre og driftsledere tager hånd om dine lejere, servicerer ejendommen både inde og ude og sørger for at holde din ejendom i en god stand.

Med Energy Management kan vi levere rådgivning om energioptimering og forbedringer af indeklima, driftscenter, teknisk projektrådgivning, forbrugsregnskaber og energiindkøb.
Skal vi tage et kig på jeres ejendomsportefølje og give et bud på, hvordan vi kan optimere værdien for jer?
 

Management & Udlejning

Newsec Datea er blandt landets førende på kontor- og boligudlejningsmarkedet og området inden for centermanagement. Vi har mange års erfaring og et solidt kendskab til tendenserne i udlejningsmarkedet. Vi sparrer gerne med dig om mulighederne for optimering af lejevilkår og lignende. 

Med Newsec Datea på sidelinjen sparer du tid - og får det optimale ud af din investering.

Vil du vide mere

Er din ejendom en ældre og veldrevet boligudlejningsejendom, hvor de helt grundlæggende ydelser efterspørges som huslejeopkrævning, varme- og driftsregnskab?

Er det en erhvervsudlejningsejendom med ledige lejemål eller et projektbyggeri? Newsec Datea har kompetencerne til at tilbyde den unikke løsning til en hvilken som helst type ejendom.

Lad os tage en dialog, så vi kan afdække mulighederne og sikre en kontinuerlig udvikling for din ejendom og skabe værdi for dig som kunde.

Lars Brondt, markeds- og udviklingsdirektør
45 26 09 35 eller lab@newsec.dk

 

Close

Log ind på datea.dk

Velkommen til Log ind på datea.dk. Nedenfor finder du de digitale værktøjer, der henvender sig til henholdsvis vores investorkunde, foreningskunde, butiklejere i shoppingcentre og vores datarum.

Gå til:

FORENINGSKUNDER
INVESTORKUNDER
BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE
DATARUM

 

FORENINGSKUNDER


Foreningshjemmeside
I kan som forening få en flot og brugervenlig hjemmeside, som alle beboere i foreningen har adgang hertil. Hjemmesiden indeholder; opslagstavle, kontakter, dokumentarkiv og billeder

Netejendom
Den direkte adgang til foreningens data. Din genvej til administrationen 24x7 når det passer dig: Her kan ses alle fakturaer, beboerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter

Og godkende fakturaer vedr. foreningen via mobilen.

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt salgsansvarlig Jacob Linvald på e-mail: jal@newsec.dk eller på telefon 45 26 05 02

 

INVESTORKUNDER


InvestorWeb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7.
Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

D-Nøglen
Et online værktøj for investorer, der giver overblik over ejendomsdata. 

Skadesportalen
Her er det muligt at anmelde skader på din butik/butikker samt følge behandlingen af igangværende skader.

StatusLog
Her kan oprettes sager inden for udlejning, teknik og administration på en ejendom.

AMA/Dialog
Asset Management Analyse - ejendomsdata som fx økonomien, nøgletal, lejere, tomgang o.lign. 

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt regnskabschef Lars Riise på e-mail lri@newsec.dk eller på telefon 45 26 09 06

 

BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE


Omsætningstal
Her kan du som butikslejer indberette omsætning og antal ekspeditioner.

 

DATArum


Intranet
Direkte adgang for Newsec Datea-medarbejdere

Ejendomweb
Direkte adgang til ejendommens data og fakturagodkendelse for viceværter.

Due Diligence
Et site til brug for due diligence analyse i forbindelse med salg af ejendomme. 

Datarum
Et site til brug for datarum i forbindelse med køb af ejendomme

Opweb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7. Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

 

Close