Byggesager

Lad Newsec Datea hjælpe jer med at bevare overblikket

Den gode byggesag i foreninger

En aftale med Newsec Datea gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om. Vi styrer jer godt og sikkert gennem hele byggefasen; fra sparring med foreningens bestyrelse i den indledende fase, over projektering, udbud og gennemførelse, til den juridiske og økonomiske styring af byggesagen. Vores rådgivningsydelser i forbindelse med en byggesag er delt op i to dele: sikring af de byggetekniske forhold og sikring af de juridiske og økonomiske forhold. Det sørger Newsec Dateas projektafdeling og foreningsadministration for. ​

Nye altaner, byfornyelsesprojekter eller facaderenovering? Newsec Datea kan hjælpe med det hele.

Newsec Datea tilbyder alle vores foreninger et bredt udsnit af ydelser i forbindelse med byggeprojekter, herunder også byfornyelsesprojekter. Et samarbejde med os vil sikre en professionel behandling af jeres byggesag ud fra et byggeteknisk, økonomisk og juridisk perspektiv, så I nemt kan bevare overblikket.

Renovering af fredet ejendom

Newsec Datea stod for både bygherrerådgivning og byggesagsadministration, da gårdfacaden, vinduer og tag skulle renoveres på ejerforeningen Vestersøhus.

DEN GODE BYGGESAG I FORENINGER

Går jeres forening med en drøm om at bygge om, bygge til eller bevare jeres ejendom i god stand? Tag fat i Newsec Datea fra starten. Vi styrer jer godt og sikker igennem hele byggesagen.

Vi har ekspertisen og tilbyder aftaler med alle de rådgivningsydelser, der er nødvendige, når foreningen skal gennemføre en byggesag; fra sparring med foreningens bestyrelse i den indledende fase, over projektering, udbud og gennemførelse, til den juridiske og økonomiske styring af byggesagen. 

Her får du et overblik over hele forløbet i en byggesag, der består af fire faser.

DE 4 FASER I AFTALEN 

Opstartsfasen
Vi arrangerer et opstartsmøde, hvor foreningen og den tekniske rådgiver gennemgår ønsker og krav til projektet, samt det videre forløb. Vi laver en registrering af bygningens eksisterende forhold, udformer en detaljeret finansieringsplan og giver foreningen økonomisk rådgivning. 

Projekteringsfasen
Byggesagsadministratoren sørger for, at der sendes foreløbige varslinger af lejeforhøjelser ud. Derefter udarbejder vi den endelige projektbeskrivelse og tidsplan. Når projektet har været i udbud, vælger den tekniske rådgiver og foreningen en entreprenør i fællesskab. 

Udførelsesfasen
Der indgås kontrakt med en entreprenør. Foreningen og byggesagsadministrator tegner de nødvendige forsikringer og hjemtager midlertidig eller endelig finansiering af byggesagen. Byggearbejdet går i gang, og der afholdes byggemøder undervejs. Når byggearbejdet er udført, er det tid til at afholde afleveringsforretning. 

Opfølgning
Den endelige finansiering skal på plads, og varslingen af boligafgiften/ejerforeningsbidraget foretages. Byggesagsadministratoren tager sig af ændringer af forsikringsforhold og om der er søgt byggetilladelse. Den tekniske rådgiver sørger for ibrugtagningstilladelsen. 

Læs mere om de fire faser i brochuren ’Den gode byggesag’ 

Se processerne 

Close

Log ind på datea.dk

Velkommen til Log ind på datea.dk. Nedenfor finder du de digitale værktøjer, der henvender sig til henholdsvis vores investorkunde, foreningskunde, butiklejere i shoppingcentre og vores datarum.

Gå til:

FORENINGSKUNDER
INVESTORKUNDER
BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE
DATARUM

 

FORENINGSKUNDER


Foreningshjemmeside
I kan som forening få en flot og brugervenlig hjemmeside, som alle beboere i foreningen har adgang hertil. Hjemmesiden indeholder; opslagstavle, kontakter, dokumentarkiv og billeder

Netejendom
Den direkte adgang til foreningens data. Din genvej til administrationen 24x7 når det passer dig: Her kan ses alle fakturaer, beboerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter

Og godkende fakturaer vedr. foreningen via mobilen.

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt salgsansvarlig Jacob Linvald på e-mail: jal@newsec.dk eller på telefon 45 26 05 02

 

INVESTORKUNDER


InvestorWeb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7.
Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

D-Nøglen
Et online værktøj for investorer, der giver overblik over ejendomsdata. 

Skadesportalen
Her er det muligt at anmelde skader på din butik/butikker samt følge behandlingen af igangværende skader.

StatusLog
Her kan oprettes sager inden for udlejning, teknik og administration på en ejendom.

AMA/Dialog
Asset Management Analyse - ejendomsdata som fx økonomien, nøgletal, lejere, tomgang o.lign. 

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt regnskabschef Lars Riise på e-mail lri@newsec.dk eller på telefon 45 26 09 06

 

BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE


Omsætningstal
Her kan du som butikslejer indberette omsætning og antal ekspeditioner.

 

DATArum


Intranet
Direkte adgang for Newsec Datea-medarbejdere

Ejendomweb
Direkte adgang til ejendommens data og fakturagodkendelse for viceværter.

Due Diligence
Et site til brug for due diligence analyse i forbindelse med salg af ejendomme. 

Datarum
Et site til brug for datarum i forbindelse med køb af ejendomme

Opweb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7. Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

 

Close