Betingelser for at modtage post fra Newsec i din mailboks

Ved tilmeldingen accepterer du, som ejer/bruger af lejligheden og medlem af foreningen, at al skriftlig korrespondance og alle dokumenter fra ovennævnte forening og administrator til dig fremover kan ske pr. e-mail. 

Det betyder blandt andet, at følgende korrespondance og dokumenter kan sendes med e-mail i stedet for almindelig post:

  • indkaldelser til generalforsamlinger med bilag i henhold til vedtægterne (årsregnskaber, budgetter og forslag m.v.)
  • påkrav af enhver art (herunder påkrav om betaling af restancer til foreningen og inkassopåkrav)
  • varslinger (herunder varsling om adgang)

Du er ansvarlig for, at e-mailadressen kan modtage mail fra Newsec Property Asset Management Denmark A/S, samt at Newsec Property Asset Management Denmark A/S altid har oplysning om medlemmets korrekte e-mailadresse.

Såfremt det vurderes bedst i den konkrete situation eller lovgivningen foreskriver det, kan bestyrelsen eller administrator beslutte, at korrespondancen sendes pr. post.

Ændring af e-mail
Du har pligt til straks at underrette Newsec Property Asset Management Denmark A/S ved ændring af e-mailadresse. Underretningen kan ske via formularen ændring af e-mail og træder først i kraft, når administrator har registreret ændringen.

Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser, bærer du selv ansvaret for eventuelle dokumenter/indkaldelser, der er sendt elektronisk, som ikke er kommet frem til dig. Hverken administrator eller foreningen kan holdes ansvarlig herfor.

Skriv til os, hvis du har fået ny email

Afmelding
Hvis du ikke længere ønsker at modtage korrespondance/dokumenter pr. e-mail, kan du afmelde dig denne service.

Skriv til os, hvis du vil afmelde dig denne service

Persondatabehandling
Ved at tilmelde dig kommunikation via e-mail accepterer du, at Newsec opbevarer og behandler din e-mailadresse samt eventuelt cpr.nr. med henblik på entydig identifikation og kommunikation med dig. 

Foreningen er dataansvarlig for personoplysninger, herunder din e-mailadresse, cpr.nr., navn og adresse. Newsec er databehandler.

Du har altid mulighed for at afmelde eller ændre kommunikation via e-mail, hvilket er beskrevet ovenfor. Hvis ikke vi hører andet fra dig, så vil vi opbevare personoplysningerne indtil, at ethvert krav i forbindelse med foreningsmedlemsskabet er forældet, hvorefter de slettes. Nogle personoplysninger kan dog blive opbevaret i en kortere periode, hvis de ikke er relevante for et eventuelt senere krav, eller i en længere periode, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Foreningen kan også lade personoplysninger indgå i sædvanlig backup-procedure. 

Som følge af behandlingen af personoplysninger har foreningsmedlemmet en række rettigheder i henhold til den danske persondatalovgivning: ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning af behandling, ret til underretning, ret til dataportabilitet og ret til indsigelse. Foreningsmedlemmets anmodning om udøvelse af sine rettigheder kan rettes til foreningen eller administrator. 

Foreningsmedlemmet har også ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger. Klage skal i så fald sendes til: 

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K. 

For nærmere oplysning om behandlingen af personoplysninger samt udøvelse af rettigheder henvises der til foreningens persondatapolitik, alternativt Newsecs persondatapolitik.

Close

Log ind på vores digitale værktøjer

Velkommen. Nedenfor finder du de digitale værktøjer, der henvender sig til henholdsvis vores investorkunde, foreningskunde, butiklejere i shoppingcentre og vores datarum.

Gå til:

FORENINGSKUNDER
INVESTORKUNDER
BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE
DATARUM

 

FORENINGSKUNDER


Foreningshjemmeside
I kan som forening få en flot og brugervenlig hjemmeside, som alle beboere i foreningen har adgang hertil. Hjemmesiden indeholder; opslagstavle, kontakter, dokumentarkiv og billeder

Netejendom
Den direkte adgang til foreningens data. Din genvej til administrationen 24x7 når det passer dig: Her kan ses alle fakturaer, beboerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter

Og godkende fakturaer vedr. foreningen via mobilen.

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt salgsansvarlig Jacob Linvald på e-mail: jal@newsec.dk eller på telefon 45 26 05 02

 

INVESTORKUNDER


InvestorWeb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7.
Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

Newsec Analytics (tidligere D-nøglen)
Et online værktøj for investorer, der giver overblik over ejendomsdata. 

Skadesportalen
Her er det muligt at anmelde skader på din butik/butikker samt følge behandlingen af igangværende skader.

StatusLog
Her kan oprettes sager inden for udlejning, teknik og administration på en ejendom.

AMA/Dialog
Asset Management Analyse - ejendomsdata som fx økonomien, nøgletal, lejere, tomgang o.lign. 

Kontakt os
Hvis du ønsker at høre mere om ovennævnte produkter så kontakt regnskabschef Lars Riise på e-mail lri@newsec.dk eller på telefon 45 26 09 06

 

BUTIKLEJER I SHOPPINGCENTRE


Omsætningstal
Her kan du som butikslejer indberette omsætning og antal ekspeditioner.

 

DATArum


Intranet
Direkte adgang for Newsec Datea-medarbejdere

Ejendomweb
Direkte adgang til ejendommens data og fakturagodkendelse for viceværter.

Due Diligence
Et site til brug for due diligence analyse i forbindelse med salg af ejendomme. 

Datarum
Et site til brug for datarum i forbindelse med køb af ejendomme

Opweb
Den direkte adgang til ejendommens data og genvej til administrationen 24x7. Se fx alle fakturaer, lejerlister, igangværende fraflytninger/indflytninger og ejendommens dokumenter.

 

Close